Antimikrobna rezistencija

Antimikrobna rezistencija

Antimikrobna rezistencija 18 PROSINAC, 2018. Nove objave Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka Antimikrobna rezistencija Medicinski proizvodi Pridržavanje liječenju kao mjera uspjeha provođenja programa...
Medicinski proizvodi

Medicinski proizvodi

Medicinski proizvodi 8 PROSINAC, 2018. Nove objave Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka Antimikrobna rezistencija Medicinski proizvodi Pridržavanje liječenju kao mjera uspjeha provođenja programa podrške...
Prehrambeni aditivi, enzimi i arome

Prehrambeni aditivi, enzimi i arome

Prehrambeni aditivi, enzimi i arome 25 LISTOPAD, 2018. Nove objave Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka Antimikrobna rezistencija Medicinski proizvodi Pridržavanje liječenju kao mjera uspjeha provođenja...