Što je nuspojava?

Što je nuspojava?

Što je nuspojava? 23 RUJAN, 2017. Nove objave Interakcije dodataka prehrani s lijekovima Predaja dokumentacije u eCTD obliku Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC) Melatonin Važnost validacije računalnog sustava za pružatelje farmakovigilancijskih usluga Promotivni...
O farmakovigilanciji

O farmakovigilanciji

O farmakovigilanciji 23 RUJAN, 2017. Nove objave Interakcije dodataka prehrani s lijekovima Predaja dokumentacije u eCTD obliku Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC) Melatonin Važnost validacije računalnog sustava za pružatelje farmakovigilancijskih usluga Promotivni...