Što je nuspojava?

Što je nuspojava?

Što je nuspojava? 23 RUJAN, 2017. Nove objave Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka Antimikrobna rezistencija Medicinski proizvodi Pridržavanje liječenju kao mjera uspjeha provođenja programa podrške...
O farmakovigilanciji

O farmakovigilanciji

O farmakovigilanciji 23 RUJAN, 2017. Nove objave Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka Antimikrobna rezistencija Medicinski proizvodi Pridržavanje liječenju kao mjera uspjeha provođenja programa podrške...