O nama

Ponosni vlasnici ISO 9001:2015 certifikata od 16. lipnja 2016.

 

DNV GL    ISO 9001

Naša Vizija je biti učinkovita, inovativna, i kompanija prvog izbora našim klijentima i partnerima na području regulatornih konzultantskih usluga za farmaceutsku industriju u Hrvatskoj i svijetu.

Naša Misija je ponuditi najvišu kvalitetu usluge koja je na vrijeme isporučena našim klijentima i partnerima, te „uhvatiti” nove poslovne prilike praćenjem trendova tržišta i razvojem ljudskih resursa.

 

POLITIKA KVALITETE

Marti Farm d.o.o. pruža cjelovit paket usluga farmakovigilancije i vigilancije, usluge prevođenja , ispitivanja razumljivosti i jednostavnosti Upute o lijeku, registracije lijekova i medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i hrane za posebne medicinske potrebe te kozmetike, obavlja djelatnost marketinga i prodaje te prometa na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima, programe podrške pacijentima te usluge izrade dokumentacije za stavljanje lijekova na liste lijekova zdravstvenih osiguranja. .

Primjenom sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 želimo isporučiti proizvode i usluge sukladno zahtjevima naših klijenata, zakonskim i regulatornim zahtjevima, te nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Želja nam je da svi zahtjevi, potrebe i očekivanja naših kupaca budu na vrijeme i kvalitetno izvršeni.

Naš glavni cilj je graditi i trajno unaprjeđivati kvalitetu usluga i proizvoda koje nudimo te biti pouzdan partner našim kupcima, klijentima i zaposlenicima. Te ciljeve ćemo, između ostalog, ostvariti prevencijom štete uzrokovane nuspojavama lijekova primjenjivanih u i izvan odobrenih indikacija i doziranja, osiguranjem sigurne i učinkovite primjene lijekova pomoću pravovremene informacije bolesnicima liječnicima i javnosti te davanjem doprinosa zaštiti bolesnika i javnog zdravlja.

Želimo biti pouzdani partneri kompanijama koje cijene učinkovito upravljanje resursima pomažući im da budu fokusirani na svoje poslovne ciljeve, a prepuštajući nama da isporučimo uslugu koja će ispuniti njihove zahtjeve. Važna nam je stalna komunikacija sa našim klijentima kako bismo što točnije mogli utvrditi njihove potrebe i očekivanja.

Usmjerenost na potrebe klijenata i njihovo zadovoljstvo osnovne su vrijednosti prema kojima mjerimo našu uspješnost i radimo na poboljšanju naših proizvoda, usluga i procesa. Želimo osigurati poticajnu radnu okolinu i otvorenu komunikaciju s našim zaposlenicima, klijentima i dobavljačima, s kojima gradimo poslovne odnose uz razumijevanje vlastitog konteksta i njihovih potreba i očekivanja. Stručnost i kompetentnost naših zaposlenika te njihovo stalno usavršavanje i osvješćivanje, unaprjeđenje znanja i sposobnosti važan su alat za osiguranje kvalitetnih usluga.

Temeljem ove politike kvalitete uprava donosi godišnje ciljeve kvalitete čije ispunjavanje je stalna zadaća svih zaposlenika.

 

Osnovni podaci o Marti Farmu
Tvrtka MARTI FARM d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćena tvrtka MARTI FARM d.o.o.
Sjedište Zagreb, Lašćinska cesta 40
Pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj 080751121
OIB 29969122438
Temeljni kapital 20.000,00 kuna (upl. u cijelosti)
Osobe ovlaštene
za zastupanje
Martina Diminić Smetiško, direktorica društva
(zastupa društvo pojedinačno i samostalno)
Žiro račun

HR3623600001102197724 (Zagrebačka banka)

ISO 2001