Naše usluge

Marti Farm d.o.o. pruža cjelovit paket regulatornih usluga domaćim i inozemnim farmaceutskim tvrtkama, uključujući farmakovigilanciju, kozmetovigilanciju,registraciju, zastupanje i niz specijaliziranih usluga iz područja regulatornih poslova.

Pouzdan smo partner kompanijama koje cijene učinkovito upravljanje resursima pomažući im da budu fokusirani na svoje poslovne ciljeve, a prepuštajući nama da isporučimo uslugu najviše kvalitete.

Usluge koje nudimo:

  1. Farmakovigilancija 
  2. Kozmetovigilancija
  3. Pregled literature
  4. Medical writing
  5. Registracija lijekova i medicinskih proizvoda
  6. Readability testing / PIL testing
  7. PASS ispitivanja
  8. Revizija (Audit)
  9. Priprema dokumentacije za stavljanje lijeka na listu HZZO-a i pristup tržištu
  10. Programi podrške pacijentima 

 

Jamčimo našim partnerima da ćemo sve ugovorene usluge izvršiti uspješno i na vrijeme i na taj način pružiti dodanu vrijednost njihovim kompanijama.

Uz našu potporu štedite vrijeme i prateće troškove kako biste premostili jaz između onih koje se regulira i onih koji reguliraju kako biste na kraju pružili bržu i sigurniju uslugu pacijentima.

Stojimo vam na raspolaganju za cijeli niz regulatornih poslova na tržištu na kojem Marti Farm ima iskustva, mogućnosti i kompletnu lokalnu logistiku, a koje uključuje Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju.

 Zatražite ponudu

 

ISO 2001