Potpora adherenciji u liječenju dijabetesa tipa 2 – značaj osobne interakcije pacijenta i stručnjaka

U novom broju on-line izdanja stručnog medicinskog časopis Medix dostupan je podroban osvrt na zajednički izvještaj o liječenju dijabetesa tipa 2 koji je objavljen istodobno u dva vodeća svjetska stručna časopisa posvećena dijabetesu, Diabetologia i Diabetes Care.

Naglašena je usredotočenost na individualizaciju liječenja, što između ostalog podrazumijeva aktivno uključivanje  pacijenta u liječenje – od poštivanja vlastitih izbora pacijenta, do potpore adherenciji u liječenju. Standardi za pacijentovo upravljanje dijabetesom, edukaciju i podršku (eng. Diabetes Self-Management Education and Support, DSMES) ključni su za donošenje informiranih odluka i odgovornost u upravljanju dijabetesom na dnevnoj razini. DSMES zauzimanju i središnje mjesto pri utvrđivanju i provođenju principa skrbi za pacijenta. Programi DSMES uglavnom uključuju osobne kontakte u skupini ili pojedinačno zajedno s osposobljenim edukatorom čija je kvaliteta rada podložna vrednovanju. Utemeljeni su na dokazima, individualizirani sukladno potrebama pojedinca, te u okvirima potreba lokalne populacije, a provode se sukladno strukturiranom planu te uključuju popratne materijale za podršku pacijentima i njihovim bližnjima, kako bi se razvili stavovi, vjerovanja, znanja i vještine za ispravno upravljanje dijabetesom. Podrazumijeva se stjecanje uporabljivih znanja o bolesti i liječenju, te sprječavanju, otkrivanju i liječenju komplikacija, kao i snalaženje u situacijama drugačijih okolnosti, poput putovanja ili posta.  DSMES imaju važnu ulogu u svakome trenutku, no osobito u vrijeme nakon što je postavljena dijagnoza,  potomjednom godišnje i u slučaju nastanka komplikacija ili pri promjenama u skrbi. Uključuju praćenje napretka pacijenta, što podrazumijeva zdravstveno stanje i kvalitetu života. Kao i osoblje koje provodi program, DSMES je podložan redovitoj procjeni kvalitete.

Primjenjuju li se od trenutka nakon postavljanja dijagnoze, DSMES programi u dijabetesu mogu poboljšati adherenciju uzimanja lijekova, zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost, podižući razinu djelotvornosti pacijenta. 

U proučavanim zdravstvenim sustavima postoje dokazi visoke vrijednosti koji kontinuirano pokazuju da su DSMES isplative intervencije, kojima se značajno poboljšava kliničke i psihičke ishode, kontrola glikemije, znanje pacijenata, uz smanjenje broja hospitalizacija i rizika opće smrtnosti.  Najbolji su rezultati postignuti u strukturiranim programima te uz ukupno trajanje interakcija (kontakata) više od 10 sati. U svezi edukacija dostupnih na webu, zaključuje se da i takvi programi mogu poboljšati učenje, no skromni su dokazi o njihovoj učinkovitosti kada se koriste sami za sebe.

Preporuka je zajedničkog izvještaja, tj. koncenzusa, da se pri propisivanju hipoglikemika mora specifično uzeti u obzir omogućavanje adherencije na lijekove.  Adherencija terapiji niža od optimalne, uključujući lošu ustrajnost, zajednička je gotovo polovici liječenih od dijabetesa, dovodeći do sub-optimalne  kontrole glikemije i kardiovaskularnih rizika,te porasta komplikacija dijabetesa, smrtnosti, broja hospitalizacija i troškova za zdravstveni sustav. Različiti su čimbenici nekonzistentnog uzimanja lijekova i prekida liječenja –  od osobnog dojma o izostanku učinka lijeka, straha od hipoglikemije, nedostupnosti lijeka ili nuspojava.

Iskustvo Marti Farm-a d.o.o. kao prepoznatog partnera na području programa podrške pacijentima, koje provodi sukladno svim primjenjivim stručnim, pravnim i etičkim zahtjevima, u potpunosti je sukladno preporuci izvještaja. Osobna dvosmjerna komunikacija s visoko educiranim stručnjakom u okviru unaprijed dizajniranog, strukturiranog programa, doprinosi ispravnom liječenju i zadovoljstvu pacijenata.

Dr.sc. Maša Bulajić, univ.spec.oec., dr.med. / Voditeljica odjela medicinskih poslova

Kontakt

Sjedište

Lašćinska cesta 40
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Ured

Planinska ulica 13/2
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Ured: +385 1 5588 297
Farmakovigilancija: +385 1 5588 297
Klinička ispitivanja: +385 1 5614 330
Registracija: +385 1 2420 873
Marketing: +385 1 2420 890
Fax: +385 1 2420 860
info@martifarm.com

Farmakovigilancija

farmakovigilancija@martifarm.com
Tel: +385 1 5588 297

Suglasnost za korištenje podataka:

2 + 12 =

Suglasnost za korištenje podataka:

4 + 15 =

Pravne informacije

Puni naziv tvrtke
Skraćeni naziv tvrtke
Sjedište
Ured
Pravni oblik poslovanja:
Sudski registar
MBS

Marti Farm d.o.o.
Marti Farm
Lašćinska cesta 40, HR-10000 Zagreb
Planinska ulica 13/2, HR-10000 Zagreb
Društvo s ograničenom odgovornošću
Trgovački sud u Zagrebu
080751121

 

OIB
Temeljni kapital
Ovlašteni zastupnik

29969122438
HRK 20,000.00 (plaćen u cijelosti)
Martina Diminić Smetiško, direktor

 

Broj računa

HR3623600001102197724 (Zagrebačka banka)
HR4324020061100628669 (Erste banka)

 

Puni naziv tvrtke: Marti Farm d.o.o.
Skraćeni naziv tvrtke: Marti Farm
Sjedište: Lašćinska cesta 40, HR-10000 Zagreb
Ured: Planinska ulica 13/2, HR-10000 Zagreb
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080751121

OIB: 29969122438
Temeljni kapital: HRK 20,000.00 (plaćen u cijelosti)
Ovlašteni zastupnik: Martina Diminić Smetiško, direktor

Bank account: HR3623600001102197724 (Zagrebačka banka), HR4324020061100628669 (Erste banka)

Sva prava pridržana Marti Farm d.o.o. 2020. | Uvjeti korištenja | Pravila privatnosti

Podjeli članak

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima.

Ova web stranica koristi kolačiće. Kliknite dolje da biste omogućili kolačiće. Da biste prilagodili postavke kolačića i saznali više, pogledajte naše Pravila privatnosti.